Hangzhi Hassasiyeti

Akım dönüştürücü nedir?

Genel olarak konuşursak, bazen "akım sensörü" olarak da adlandırılan "akım dönüştürücü", bir devreden akan elektrik akımını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. AC akım veya DC birincil akım olarak da adlandırılan, ölçülecek akımı, ikincil sinyal olarak da adlandırılan kontrol panosu veya cihazlar tarafından ölçülebilen sinyale dönüştürür ve bu sinyal akım, voltaj ve hatta dijital sinyal olabilir. Bu akım dönüştürücüler, güç elektroniği, güç dağıtımı, yenilenebilir enerji, tıbbi ekipman, elektrik kalibrasyonu, elektrikli araç ve endüstriyel otomasyon vb. gibi çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kritik bir rol oynamaktadır. 

Akım dönüştürücü (CT) ne işe yarar?

Akım dönüştürücü, izleme veya kontrol amacıyla elektrik akımını ölçen veya dönüştüren bir elektrikli cihazdır. Bir akım dönüştürücü şunları yapar:

Akım Ölçümü: Bir akım dönüştürücünün temel görevi, bir iletkenden akan elektrik akımının büyüklüğünü uygun şekilde ölçmektir. Bu akım alternatif akım (AC) veya doğru akım (DC) olabilir.

İzolasyon: Elektriksel izolasyon sıklıkla giriş akımı ile çıkış sinyali arasındaki akım transdüserleri tarafından sağlanır. Bu izolasyon güvenlik açısından ve bir elektrik sisteminin çeşitli bileşenleri arasındaki paraziti önlemek açısından kritik öneme sahiptir.

Sinyal Dönüşümü: Akım dönüştürücüler sıklıkla ölçülen akımı, tipik olarak voltaj veya akım biçiminde olan orantılı bir çıkış sinyaline dönüştürür. Bu dönüşüm, mikro denetleyiciler, PLC'ler (Programlanabilir Mantık Denetleyicileri) ve veri toplama sistemleri gibi diğer elektronik cihazlarla iletişimi kolaylaştırır.

Amplifikasyon: Bazı akım dönüştürücüler, daha güçlü ve kolayca ölçülebilen bir çıktı oluşturmak için akım sinyalini yükseltebilir. Belirli uygulamalarda bu amplifikasyon, akım ölçümünün hassasiyetinin arttırılmasına yardımcı olabilir. İçin RIT kaçak akım sensörü mini amperlik akımı, PLC veya mikrodenetleyiciler tarafından ölçülebilen 1 veya 2V gerilime dönüştürebilmektedir. 

Akım dönüştürücüler, voltaj çıkışı (örneğin, 0-10V akım dönüştürücü çıkışı), akım çıkışı, frekans çıkışı veya dijital iletişim protokolleri (örneğin, 4-20 mA akım dönüştürücü veya Modbus) gibi çeşitli çıkış türlerine sahip olabilir. Kullanılan çıktı türü benzersiz uygulama ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Doğruluk ve Hassasiyet: Akım transdüserleri belirli bir aralıkta hassas ölçümler sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Amaçlanan akım aralığına uyum sağlamak için sıklıkla ayarlanabilir hassasiyet veya kazanç ayarları içerirler.

Hangzhi akım dönüştürücüleri, aşırı akım koşullarına ve diğer elektriksel sorunlara karşı koruma sağlayan koruyucu mekanizmalar içerir.

DC akım dönüştürücü veya DCCT nedir?

Alternatif olarak bir DC akım sensörü, DC akım dönüştürücüsü veya DCCT olarak da adlandırılan bir DC akım dönüştürücüsü, doğru akım (DC) elektrik sinyallerini ölçmek ve bunlarla orantılı çıkışlara dönüştürmek için özel olarak tasarlanmış bir elektrikli aparattır. Bu çıkışlar genellikle voltaj, akım veya dijital veriler olarak gösterilir. 

Doğru akım (DC) akım dönüştürücünün temel amacı, ölçüm altındaki DC akımının kesin ve yalıtılmış bir tasvirini sağlamaktır. Bu sonucun elde edilmesi, fluxgate veya Hall sensörü, sinyal koşullandırma devresi ve çıkış arayüzleri gibi çeşitli algılama cihazlarının entegrasyonuyla kolaylaştırılır. Algılama elemanının birincil işlevi, doğru akımı (DC) tespit etmek ve bunu ölçülebilir bir sinyale dönüştürmektir. Bu sinyal daha sonra sinyal koşullandırma devresi tarafından işlenir ve ayarlanır. Elde edilen çıktı, giriş akımının aslına uygun bir temsilidir ancak kusursuz entegrasyon için diğer cihazlarla veya sistemlerle uyumlu olacak şekilde biçimlendirilmiştir.

AC akım dönüştürücü nedir?

AC akım sensörü veya AC akım dönüştürücü olarak da bilinen bir AC akım dönüştürücü, bir iletkenden geçen alternatif akımın frekans ve faz açısı gibi büyüklüğünü ve özelliklerini tam olarak temsil eden bir çıktı üreten bir cihazdır. Ortaya çıkan çıktı, dönüştürücünün özel konfigürasyonuna ve taleplerine bağlı olarak genellikle bir voltaj sinyali, bir akım sinyali veya bir dijital sinyal olarak ortaya çıkar.

Bu dönüşümü gerçekleştirmek için çeşitli stratejiler, fluxgate, elektromanyetik ve optik metodolojileri kullanır. Algılama mekanizması, alternatif akımın (AC) ürettiği manyetik veya elektromanyetik alanın tespit edilmesinden sorumludur. Daha sonra tespit edilen bu bilgi, dahili elektroniklerin kullanımıyla orantılı bir çıkış sinyaline dönüştürülür. AC akım transdüserleri, alternatif akımların hassas ölçümü ve dönüştürülmesini gerektiren çok çeşitli uygulamalarda önemli bir rol oynar. 

AC Akım Transdüserleri, AC akımlarının hassas bir şekilde izlenmesini kolaylaştırarak çeşitli elektrik sistemlerinin verimliliğini, güvenliğini ve optimum çalışmasını sağlamak açısından güç dağıtımı, enerji yönetimi, motor kontrolü ve endüstriyel otomasyon dahil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük öneme sahiptir.

 

Akım dönüştürücü nasıl çalışır? ve Akım dönüştürücü prensibi

Çağdaş dönüştürücüler, bir iletkenden geçen birincil elektrik akımını ölçülebilir bir ikincil çıkışa dönüştürerek çalışır. Akım dönüştürücünün çalışma prensibi, kullanılan dönüştürücünün spesifik tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıdakiler, birçok yaygın akım dönüştürücü tipinin temel çalışma prensiplerini açıklamaktadır:

Fluxgate Akım Transdüserleri

Fluxgate transdüserleri, histerezis özellikleri sergileyen bir malzemeden oluşan bir çekirdek kullanır. Çekirdeğin manyetik durumu, giriş akımına yanıt olarak değişikliğe uğrar. Manyetik dalgalanma algılanır ve ölçülür, böylece giriş akımıyla doğrudan orantılı bir çıkış elde edilir.

Detaylı çalışma prensibi hakkında daha fazla bilgi edinin fluxgate akım sensörleri, ve Hangzhi fluxgate akım sensörü ve test cihazı kataloğu

AIT600-SG YÜKSEK HASSAS AKIM TRANSDÜSER

Hall Etkisi Akım Transdüserleri

Bu dönüştürücüler, akım akış yönüne dik bir manyetik alanın uygulanmasına yanıt olarak bir iletken boyunca voltaj eşitsizliğinin üretilmesini ifade eden Hall etkisi fenomenini kullanır. Hall sensörü iletkenin yakınına yerleştirildiğinde akımla doğru orantılı olan voltaj farklılığını tespit etme kapasitesine sahiptir. Dönüştürücü, voltaj sinyalini güçlendirmeye ve koşullandırmaya yarar, böylece giriş akımını doğru şekilde temsil eden bir çıkış üretir.

Hakkında daha fazla öğren Hall Etkisi Akım Transdüserleri ve arasındaki farklar fluxgate akım transdüserleri ve hall etkili akım transdüserleri

Hall etkisi akım dönüştürücüleri sektördeki akım algılama için en popüler olmasına rağmen, daha iyi doğruluk ve doğrusallık için ancak benzer maliyetle, bazı hall etkili akım sensörlerinin yerini bir tür düşük maliyetli fluxgate akım sensörü alıyor. Hakkında daha fazla öğren Akım dönüştürücülerin yerini alan Hangzhi HIT salonu efekti

Rogowski Bobin Dönüştürücüleri

Rogowski bobin dönüştürücüleri, hedef iletkenin etrafına sarılmış sarmal, esnek bir iletkenden oluşur. Bir elektrik akımı bir iletkenden geçtiğinde, bobin boyunca akımın değişme hızıyla doğru orantılı bir elektromotor kuvvet üretir. Akımın kesin değerini belirlemek için indüklenen voltaj zamana göre entegre edilir.

Akım Transformatörleri (CT'ler)

Akım transformatörleri (CT'ler), akımı taşıyan iletkene seri olarak bağlanan bir birincil sargının yanı sıra ikincil bir sargıdan oluşur. Çekirdekteki manyetik alan öncelikle birincil sargı tarafından üretilir ve daha sonra ikincil sargıda bir akımın indüklenmesine yol açar. İkincil akım ile birincil akım arasındaki ilişki orantılıdır; bu sayede birincinin büyüklüğü genellikle uygun şekilde ölçülebilecek bir düzeye indirilir.

Hakkında daha fazla öğren akım dönüştürücü vs akım transformatörleri

Akım dönüştürücüleri ve cihazları nasıl seçilir

Uygun akım transdüserini seçme süreci, transdüserin belirli bir uygulamanın benzersiz taleplerini yeterince yerine getirdiğinden emin olmak için çeşitli önemli değişkenlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Aşağıda sunulan, karar verme sürecini kolaylaştırmayı ve böylece bireylerin en uygun seçime ulaşmasını sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir sıralı çerçevedir.

Akım Türü

AC veya DC akımını ölçmeniz gerekip gerekmediğini belirleyin. Bu, seçeneklerinizi AC akım transdüserleri veya DC akım transdüserleri olarak daraltacaktır. 

Günümüzde fluxgate akım transdüseri veya hall etkili akım transdüserleri hem DC hem de AC akımı ölçebilmektedir. Ancak akım trafosu sadece AC akımı ölçebilir, DC akımı ölçemez. 

Mevcut Aralık

Ölçmeyi beklediğiniz minimum ve maksimum akım seviyelerini tanımlayın. Normalde ölçümün gerçek birincil akımının ve akım dönüştürücünün veya akım test cihazının nominal aralığının yaklaşık 10% ila 20% mühendislik tamponunu bırakmamız gerekir. Normalde akım transdüserleri DC akım aralığıyla etiketlenir, bu nedenle ölçüm AC olduğunda nominal aralığın 0,707 ile hesaplanması gerekir. Örneğin DC1000A maksimum aralığa sahip bir akım transdüseri yalnızca 707A AC'yi ölçebilir.

Günümüzde akım transdüserleri 10.000A'den fazla, rezidüel akım transdüseri ile 10mA'ya kadar ölçüm yapabilmektedir.  

Doğruluk Gereksinimleri

Ölçümleriniz için gereken doğruluk düzeyini belirleyin. Farklı dönüştürücüler değişen derecelerde doğruluk sunar. Seçilen dönüştürücünün doğruluk özelliklerinin ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun.

Bu, göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli parametredir; çünkü mevcut ölçüm doğruluğu, özellikle MRI ve yüksek hassasiyetli güç kaynağı veya test ekipmanı gibi yüksek hassasiyet gerektiren ekipmanlar için kontrolöre geri gönderilecek sinyal açısından kritik öneme sahiptir.

Ancak çok noktalı yakın döngü sıfır akı kapısı teknolojisi sayesinde yüksek hassasiyetli akım ölçüm cihazını kabul edilebilir seviyeye indirebiliyoruz.

AIT Yüksek hassasiyetli akım sensörü DC12000A'ya kadar akımı 10 ppm doğrulukla ölçebilir;

Endüstriyel akım dönüştürücü DC6000A'ya kadar akımı 0,02% doğrulukla ölçebilir;

The HIT sıfır akı kapısı salonu etkisi akım dönüştürücünün değiştirilmesi 0,05% doğrulukla son derece düşük maliyete ulaşabiliyor. Bu, normalde 0,5% ila 2% doğruluğuna sahip olan geleneksel hall efektli akım dönüştürücü için benzer maliyetle harika bir alternatiftir.  

Çıkış sinyali

Çıkış tipi, akım transdüserlerini seçerken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer tiptir, çünkü normalde aşağı yöndeki ekipmanı, özellikle Analog giriş kartlarını veya kontrol cihazını değiştirmek daha zordur. Böylece kontrol cihazınıza veya AI kartlarınıza uyacak doğru sinyal çıkış tipini seçmek daha kolay hale gelir.

Çoğu uygulama gereksinimini karşılamak için mevcut dönüştürücü OEM'lerinin çoğu aşağıdaki çıkış sinyali türlerini sağlar:

Analog sinyal;

Mevcut sinyal:

PLC AI modülleri için standart 4-20mA sinyal;

Güç analizörleri veya multimetre vb. için standart dışı akım sinyali.

Gerilim sinyali:

±10V veya 0-10V çıkış akımı transdüseri, örneğin AIT1000-10V; 

Dijital sinyal:

Bazı dijital akım sensörleri ölçülen değeri RS232/485 aracılığıyla da gönderebilir, bu şekilde ölçülen akım kontrol cihazına geri iletilebilir veya daha da kolay bir şekilde kesilebilir.

Gerçek zamanlı ekran:

Güncel test uzmanlarının çoğu, özellikle taşınabilir DC akım test cihazları, yüksek doğrulukta ölçüm yapmayın. Sıfır akış kapısı teknolojisi sayesinde, gerçek zamanlı görüntüleme ile 0,02% doğrulukla DC1500A'ya kadar ölçüm yapabilen yüksek hassasiyetli akım test cihazı ve elektrik standardı test cihazı bulunmaktadır. Bu test cihazları, elektrik kalibrasyon laboratuvarlarında ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır; özellikle birçok EV akü OEM'i, akü deşarj test ekipmanının kalibrasyonu için yüksek hassasiyetli akım test cihazı kullanır.

İzolasyon Gereksinimleri

Özel uygulamanızda birincil ve ikincil taraflar arasında galvanik izolasyon uygulanmasının gerekliliğini değerlendirin. Güvenliğin sağlanması ve toprak döngülerinin oluşumunun azaltılması bu bağlamda büyük önem taşımaktadır.

Frekans Aralığı veya Bant Genişliği

Alternatif akımlarla (AC) veya darbeli akımla çalışırken, özel uygulamanıza uygun frekans aralığını hesaba katmak önemlidir. Bazı dönüştürücüler sınırlı bant genişliğine sahip olabilir, bu nedenle istenen frekans aralığını etkili bir şekilde karşılayabilen bir dönüştürücünün seçilmesi tavsiye edilir.

Çevre koşulları

Çevresel koşullar, sıcaklık, nem ve toz veya aşındırıcı bileşiklerin varlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli hususları kapsar. Özel uygulamanızla ilgili çevre koşullarına dayanma kapasitesine sahip bir dönüştürücü seçin.

Kurulum Yöntemi ve Fiziksel Boyut

Kurulum Yöntemi: Kurulum sürecindeki ilk adım, uygulama için uygun tasarımın belirlenmesini içerir; bölünmüş çekirdek veya kapalı döngü tasarımı mı yoksa panele mi, PCB'ye mi monteli vs. için mi? Ayrıca, iletkenin etrafına kenetlenen bir dönüştürücünün gerekli olup olmadığının dikkate alınması gerekir. Uygulama prosedürü için pragmatik bir metodoloji seçin.

Boyutların dikkate alınması da kritik öneme sahiptir ve müşteri normalde mevcut dönüştürücü modelini genel ekipman tasarım modeline entegre etmek için yeterli alan olup olmadığını veya açıklığın iletkenin geçebileceği kadar büyük olup olmadığını öğrenmek için STP dosyasını alabilir. 

Bütçe Hususları

Lütfen dönüştürücünün satın alınması için ayrılan bütçeyi belirleyin. Değer açısından en uygun çözümü belirlemek için gereksinimlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmek ve ilgili maliyetlere göre tartmak zorunludur. Mevcut dönüştürücü pazarında yüksek veya düşük fiyatlı sensörler var ve paramızı harcamak konusunda her zaman akıllı olacağız.  

Üretici İtibarı ve desteği

Üretici İtibarına Göre Dönüştürücülerin Seçimi: Güvenilir ve üstün kaliteli ürünler sunma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip köklü şirketler tarafından üretilen dönüştürücülerin tercih edilmesi tavsiye edilir. Kullanıcı incelemeleri ve sektör önerileri için kapsamlı bir arama yapın. 

Belirli bir uygulama için en uygun dönüştürücüye ilişkin belirsizlik durumunda, teknik uzmanlardan veya üreticinin destek ekiplerinden tavsiye alınması tavsiye edilir.

Uzmanlarımızla İletişime Geçin

    1. AIT Yüksek Hassasiyetli Akım TransdüserleriYüksek Hassasiyetli Gerilim TransdüserleriHIT Akım TransdüserleriRIT Kaçak Akım TransdüserleriCIT Bölünmüş Çekirdek Akım TransdüseriBMS Otomotiv Akım SensörüPIU 0.01% Sınıfı Hassas DC Test CihazıCAFR PCB Akım SensörleriHIU Akım ÖlçerlerPSM Test CihazlarıDiğerleri
    2. FiyatVeri SayfasıKullanım kılavuzuÇözümlerSorun Giderme YardımıDiğerleri
    3. EvetHAYIR

    * Gerekli

    tr_TRTürkçe