Hangzhi-precisie

Wat is de huidige transdcuer?

Over het algemeen is een ‘stroomtransducer’, ook wel ‘stroomsensor’ genoemd, een apparaat dat wordt gebruikt om de elektrische stroom te meten die door een circuit vloeit. Het zet de te meten stroom, ook wel primaire stroom genoemd, wisselstroom of gelijkstroom, om in een signaal dat kan worden gemeten door de besturingskaart of instrumenten, ook wel secundair signaal genoemd. Dit signaal kan stroom, spanning of zelfs een digitaal signaal zijn. Deze stroomtransducers spelen een cruciale rol in verschillende industrieën en toepassingen, zoals vermogenselektronica, stroomdistributie, hernieuwbare energie, medische apparatuur, elektrische kalibratie, elektrische voertuigen en industriële automatisering enz. 

Wat doet een stroomtransducer (CT)?

Een stroomtransducer is een elektrisch apparaat dat een elektrische stroom meet of omzet voor bewakings- of controledoeleinden. Een stroomtransducer doet het volgende:

Stroommeting: De belangrijkste taak van een stroomtransducer is het correct meten van de grootte van een elektrische stroom die door een geleider stroomt. Deze stroom kan wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC) zijn.

Isolatie: Elektrische isolatie wordt vaak verzorgd door stroomtransducers tussen de ingangsstroom en het uitgangssignaal. Deze isolatie is van cruciaal belang voor de veiligheid en het voorkomen van interferentie tussen verschillende componenten van een elektrisch systeem.

Signaalconversie: Stroomtransducers zetten gemeten stroom vaak om in een proportioneel uitgangssignaal, meestal in de vorm van spanning of stroom. Deze conversie vergemakkelijkt de communicatie met andere elektronische apparaten zoals microcontrollers, PLC's (Programmable Logic Controllers) en data-acquisitiesystemen.

Versterking: Sommige stroomtransducers kunnen het stroomsignaal versterken om een krachtigere en gemakkelijker te meten uitvoer te genereren. In bepaalde toepassingen kan deze versterking de nauwkeurigheid van de stroommeting helpen verbeteren. Voor de RIT lekstroomsensor kan de stroom met mini-ampère omzetten in 1 of 2V spanning die meetbaar is door de PLC of microcontrollers. 

Stroomtransducers kunnen verschillende uitgangstypen hebben, zoals spanningsuitgang (bijvoorbeeld een stroomtransducer van 0-10 V), stroomuitgang, frequentie-uitgang of digitale communicatieprotocollen (bijvoorbeeld een stroomtransducer van 4-20 mA of Modbus). Het gebruikte uitvoertype wordt bepaald door de unieke toepassingsbehoeften.

Nauwkeurigheid en gevoeligheid: Stroomtransducers zijn gebouwd om nauwkeurige metingen binnen een bepaald bereik te leveren. Om overeen te komen met het beoogde stroombereik, bevatten ze vaak instelbare gevoeligheids- of versterkingsinstellingen.

Hangzhi-stroomtransducers bevatten beveiligingsmechanismen ter verdediging tegen overstroomomstandigheden en andere elektrische problemen.

Wat is DC-stroomtransducer of DCCT?

Een DC-stroomomvormer, ook wel DC-stroomsensor, DC-stroomomzetter of DCCT genoemd, is een elektrisch apparaat dat speciaal is ontworpen om elektrische gelijkstroomsignalen (DC) te meten en om te zetten in uitgangen die daarmee evenredig zijn. Deze uitgangen manifesteren zich gewoonlijk als spanning, stroom of digitale gegevens. 

Het voornaamste doel van een gelijkstroom (DC) stroomtransducer is het verschaffen van een nauwkeurige en geïsoleerde weergave van de gelijkstroom die wordt gemeten. Het bereiken van dit resultaat wordt mogelijk gemaakt door de integratie van verschillende sensorapparaten zoals fluxgate- of Hall-sensoren, signaalconditioneringscircuits en uitgangsinterfaces. De primaire functie van het sensorelement is het detecteren van gelijkstroom (DC) en deze omzetten in een kwantificeerbaar signaal. Dit signaal wordt vervolgens verwerkt en aangepast door de signaalconditioneringsschakelingen. De verkregen uitvoer is een getrouwe weergave van de ingangsstroom, maar is geformatteerd op een manier die compatibel is met andere apparaten of systemen voor naadloze integratie.

Wat is een AC-stroomtransducer?

Een AC-stroomomvormer, ook wel AC-stroomsensor of AC-stroomomzetter genoemd, is een apparaat dat een uitvoer genereert die precies de grootte en kenmerken weergeeft van de wisselstroom die door een geleider gaat, zoals frequentie en fasehoek. De resulterende uitvoer manifesteert zich gewoonlijk als een spanningssignaal, een stroomsignaal of een digitaal signaal, afhankelijk van de specifieke configuratie en eisen van de transducer.

Het maakt gebruik van verschillende strategieën om deze conversie te verwezenlijken: fluxgate, elektromagnetische en optische methodologieën. Het detectiemechanisme is verantwoordelijk voor het detecteren van het magnetische of elektromagnetische veld dat wordt geproduceerd door wisselstroom (AC). Vervolgens wordt deze gedetecteerde informatie met behulp van interne elektronica omgezet in een proportioneel uitgangssignaal. Wisselstroomtransducers spelen een cruciale rol in een breed scala aan toepassingen die nauwkeurige meting en conversie van wisselstromen vereisen. 

AC-stroomomvormers zijn van het allergrootste belang in verschillende domeinen, waaronder stroomdistributie, energiebeheer, motorbesturing en industriële automatisering, in termen van het garanderen van de efficiëntie, veiligheid en optimale werking van diverse elektrische systemen door nauwkeurige monitoring van wisselstroom te vergemakkelijken.

 

Hoe werkt een stroomtransducer? en Het stroomtransducerprincipe

Hedendaagse transducers werken door de primaire elektrische stroom die door een geleider gaat, om te zetten in een kwantificeerbare secundaire output. Het werkingsprincipe van de stroomtransducer kan verschillen, afhankelijk van het specifieke type transducer dat wordt gebruikt. Het volgende verduidelijkt de fundamentele operationele principes van verschillende gangbare typen stroomtransducers:

Fluxgate-stroomtransducers

Fluxgate-transducers maken gebruik van een kern die is samengesteld uit een materiaal dat hysterese-eigenschappen vertoont. De magnetische toestand van de kern ondergaat verandering als reactie op de ingangsstroom. De magnetische fluctuatie wordt herkend en gekwantificeerd, wat resulteert in een output die direct evenredig is met de ingangsstroom.

Lees meer over het gedetailleerde werkingsprincipe van fluxgate-stroomsensoren, en de Hangzhi fluxgate stroomsensor en testercatalogus

AIT600-SG HOOGNAUWKEURIGE STROOMOMVANGER

Hall-effect stroomomvormers

Deze transducers maken gebruik van het fenomeen Hall-effect, dat verwijst naar de productie van een spanningsverschil over een geleider als reactie op de toepassing van een magnetisch veld dat loodrecht staat op de richting van de stroom. Wanneer de Hall-sensor dichtbij de geleider wordt geplaatst, kan hij het spanningsverschil detecteren, dat recht evenredig is met de stroom. De transducer dient om het spanningssignaal te versterken en te conditioneren, waardoor een uitvoer wordt gegenereerd die de ingangsstroom nauwkeurig weergeeft.

Leer meer over Hall-effect stroomomvormers en de verschillen daartussen fluxgate-stroomtransducers en hall-effect-stroomtransducers

Hoewel stroomtransducers met hall-effect het populairst zijn voor stroomdetectie in de industrie, vervangt een type goedkope fluxgate-stroomsensor een deel van de stroomsensor met hall-effect voor een betere nauwkeurigheid en lineariteit, maar met vergelijkbare kosten. Leer meer over Hangzhi HIT hall-effect ter vervanging van stroomtransducers

Rogowski-spoeltransducers

Rogowski-spoeltransducers bestaan uit een opgerolde, flexibele geleider die rond de doelgeleider is gelust. Wanneer een elektrische stroom door een geleider gaat, genereert deze een elektromotorische kracht over de spoel die recht evenredig is met de snelheid waarmee de stroom verandert. De geïnduceerde spanning wordt in de tijd geïntegreerd om de exacte waarde van de stroom vast te stellen.

Stroomtransformatoren (CT's)

Stroomtransformatoren (CT's) bestaan uit een primaire wikkeling die in serie is geschakeld met de geleider die de stroom voert, en uit een secundaire wikkeling. Het magnetische veld in de kern wordt voornamelijk gegenereerd door de primaire wikkeling, wat leidt tot de daaropvolgende inductie van een stroom in de secundaire wikkeling. De relatie tussen de secundaire stroom en de primaire stroom is er een van proportionaliteit, waarbij de eerstgenoemde vaak in omvang wordt gereduceerd tot een niveau dat gemakkelijk kan worden gemeten.

Leer meer over stroomtransducer versus stroomtransformatoren

Hoe stroomtransducers en apparaten te selecteren

Het proces van het kiezen van de geschikte stroomtransducer vereist de zorgvuldige evaluatie van verschillende cruciale variabelen om er zeker van te zijn dat de transducer op adequate wijze voldoet aan de unieke eisen van de gegeven toepassing. Hieronder wordt een alomvattend sequentieel raamwerk gepresenteerd dat erop gericht is het besluitvormingsproces te vergemakkelijken, zodat individuen tot een optimale keuze kunnen komen.

Type stroom

Bepaal of u AC- of DC-stroom moet meten. Hierdoor worden uw opties beperkt tot AC-stroomtransducers of DC-stroomtransducers. 

Tegenwoordig kunnen fluxgate-stroomtransducers of hall-effect-stroomtransducers zowel gelijk- als wisselstroom meten. De stroomtransformator kan echter alleen wisselstroom meten, maar geen gelijkstroom. 

Huidig aanbod

Definieer de minimale en maximale stroomniveaus die u verwacht te meten. Normaal gesproken moeten we ongeveer 10% tot 20% technische buffer overhouden van de werkelijke primaire stroom van de meting en het nominale bereik van de stroomtransducer of stroomtester. Normaal gesproken zijn de stroomtransducers gelabeld met het DC-stroombereik, dus als de meting AC is, moet het nominale bereik worden berekend met 0,707. Een stroomtransducer met een maximaal bereik van DC1000A kan bijvoorbeeld slechts 707A AC meten.

Tegenwoordig kunnen de stroomopnemers tot meer dan 10.000A meten, en tot 10mA met een reststroomopnemer.  

Nauwkeurigheidsvereisten

Identificeer het vereiste nauwkeurigheidsniveau voor uw metingen. Verschillende transducers bieden verschillende mate van nauwkeurigheid. Zorg ervoor dat de nauwkeurigheidsspecificaties van de gekozen transducer overeenkomen met uw behoeften.

Dit is een andere belangrijke parameter waarmee u rekening moet houden, omdat de huidige meetnauwkeurigheid van cruciaal belang is voor het signaal dat naar de controller moet worden teruggestuurd, vooral voor apparatuur met hoge nauwkeurigheid, zoals MRI en zeer nauwkeurige voeding of testapparatuur.

Dankzij de multi-point close loop zero flux gate-technologie zijn we echter in staat om het zeer nauwkeurige stroommeetapparaat naar een acceptabel niveau te brengen.

AIT Hoge precisie stroomsensor kan de stroom tot DC12000A meten met een nauwkeurigheid van 10 ppm;

Industriële stroomomvormer kan ook de stroom tot DC6000A meten met een nauwkeurigheid van 0,02%;

De HIT zero flux gate hall effect stroomtransducervervanging kan extreem lage kosten realiseren met een nauwkeurigheid van 0,05%. Dit is een geweldige vervanging met vergelijkbare kosten voor de traditionele Hall-effect-stroomtransducer, die normaal gesproken een nauwkeurigheid van 0,5% tot 2% heeft.  

Uitgangssignaal

Het uitgangstype is een ander type waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van de stroomtransducers, omdat het normaal gesproken moeilijker is om de stroomafwaartse apparatuur te wijzigen, vooral de analoge ingangskaarten of controller. Het wordt dus eenvoudiger om het juiste signaaluitvoertype te selecteren dat bij uw controller of AI-kaarten past.

Om aan de meeste soorten toepassingsvereisten te voldoen, bieden de meeste huidige transducer-OEM's de volgende typen uitgangssignalen beschikbaar:

Analoog signaal;

Huidig signaal:

Standaard 4-20mA-signaal, voor PLC AI-modules;

Niet-standaard stroomsignaal, voor vermogensanalysatoren of multimeter etc.

Spanningssignaal:

±10V of 0-10V uitgangsstroomtransducer, bijvoorbeeld AIT1000-10V; 

Digitaal signaal:

Sommige digitale stroomsensoren kunnen de gemeten waarde ook via RS232/485 doorgeven, op deze manier kan de gemeten stroom teruggestuurd worden naar de controller of nog eenvoudiger.

Realtime weergave:

De meeste huidige testers, vooral de draagbare gelijkstroomtesters, voer geen metingen met hoge nauwkeurigheid uit. Dankzij de Zero Flux Gate-technologie is er een zeer nauwkeurige stroomtester en een elektrische standaardtester die tot DC1500A kan meten met een nauwkeurigheid van 0,02% met realtime weergave. Deze testers worden veel gebruikt in de elektrische kalibratielaboratoria en industriële toepassingen, vooral veel OEM's van EV-batterijen gebruiken een zeer nauwkeurige stroomtester voor het kalibreren van de testapparatuur voor het ontladen van de batterij.

Isolatievereisten

Beoordeel de noodzaak van het implementeren van galvanische isolatie tussen de primaire en secundaire zijde in uw specifieke toepassing. Het garanderen van de veiligheid en het beperken van het optreden van aardlussen is in deze context van groot belang.

Frequentiebereik of bandbreedte

Bij het werken met wisselstroom (AC) of pulsstroom is het belangrijk om rekening te houden met het frequentiebereik dat van toepassing is voor uw specifieke toepassing. Bepaalde transducers kunnen een beperkte bandbreedte hebben, daarom is het raadzaam een transducer te selecteren die in staat is effectief het gewenste frequentiebereik te accommoderen.

Milieu omstandigheden

Omgevingsomstandigheden omvatten verschillende aspecten, inclusief maar niet beperkt tot temperatuur, vochtigheid en de aanwezigheid van stof of corrosieve verbindingen. Selecteer een transducer die bestand is tegen de omgevingsomstandigheden die relevant zijn voor uw specifieke toepassing.

Installatiemethode en fysieke grootte

Installatiemethode: De eerste stap in het installatieproces omvat het bepalen van het juiste ontwerp voor de toepassing, zoals een gespleten kern of een ontwerp met gesloten lus of is het bedoeld voor paneelmontage, PCB-montage etc. Bovendien moet worden overwogen of er een transducer nodig is die rond de geleider klemt. Selecteer een methodologie die pragmatisch is voor de implementatieprocedure.

De afmetingen zijn ook van cruciaal belang om te overwegen, en de klant kan normaal gesproken een STP-bestand krijgen om het huidige transducermodel te integreren in het algemene ontwerpmodel van de apparatuur om erachter te komen of er voldoende ruimte is of dat de opening groot genoeg is om de geleider door te laten. 

Budgetoverwegingen

Controleer het toegewezen budget voor de aanschaf van de transducer. Om de meest optimale oplossing in termen van waarde te identificeren, is het absoluut noodzakelijk om uw vereisten zorgvuldig te beoordelen en af te wegen tegen de bijbehorende kosten. Op de huidige transducermarkt zijn er sensoren met hoge of lage prijzen, en we zullen er altijd verstandig aan doen ons geld uit te geven.  

Reputatie en ondersteuning van de fabrikant

Selectie van transducers op basis van de reputatie van de fabrikant: Het is raadzaam om te kiezen voor transducers die zijn vervaardigd door gerenommeerde bedrijven met een bewezen staat van dienst in het leveren van betrouwbare producten van superieure kwaliteit. Voer een grondige zoektocht uit naar gebruikersrecensies en branche-aanbevelingen. 

In gevallen van onzekerheid over de optimale transducer voor een specifieke toepassing, is het raadzaam advies in te winnen bij technische experts of de ondersteuningsteams van de fabrikant.

Kom in contact met onze Experts

    1. AIT stroomomvormers met hoge precisieSpanningsomvormers met hoge precisieHIT stroomomvormersRIT LekstroomomvormersCIT gesplitste kernstroomtransducerBMS Automotive-stroomsensorPIU 0.01% precisie DC-testerCAFR PCB-stroomsensorenHIU stroommetersPSM-testersAnderen
    2. PrijsData papierHandleidingOplossingenHulp bij het oplossen van problemenAnderen
    3. JaNee

    * Vereist

    nl_BENederlands (België)