Hangzhi Precision

Hur man använder Hangzhi Fluxgate strömgivare

1. Hur man använder AIT högprecisionsströmgivare

1.1 Hur man kopplar AIT högprecisionsströmgivare

hur man använder AIT högprecisionsströmgivare

1.2 Hur man mäter med AIT högprecisionsströmgivare

Viktig notering:

Resistansen som är ansluten till sensorns utgång ska ligga inom det område som anges i databladet.

(a) När sensorn inte passerar ström är spänningen på motståndet R cirka 0V
(b) När enheten fungerar normalt efter påslagning är den gröna indikatorlampan alltid på
(c) När sensorn passerar en likström är spänningen på motståndet R:
U = Uppmätt ström / Sensorvarvförhållande * Resistans R

Om utspänningen är onormal:

(a) Använd först en multimeter för att mäta sensorns strömförsörjning och kontrollera om strömförsörjningen är korrekt ansluten;

(b) Kontrollera om driftindikatorn och strömförsörjningsindikatorn visas normalt.

2. Hur man använder HIT hall-effekt ersättning och IIT industriella strömgivare

2.1 Hur man kopplar HIT & IIT-strömgivare

Ledningsmetoden för HIT- och IIT-strömgivaren är nästan densamma, vänligen se detaljerna nedan:

Det finns dock ingen driftsindikering på HIT-strömgivare. 

2.2 Hur man mäter med HIT hall-effekt ersättningsströmgivare

(2) Testmetod: 
Resistansen som är ansluten till sensorns utgång ska ligga inom det område som anges i databladet. 

När kablaget är korrekt och fungerar normalt:
(a) När sensorn inte passerar ström är spänningen på motståndet Rm cirka 0V;
(b) När sensorn passerar en likström är spänningen på motståndet Rm:
U = Uppmätt ström / Sensorvarvförhållande * Resistans Rm


3. Hur man använder RIT-läckströmsgivare

3.1 Hur man kopplar RIT-läckströmsgivare

3.2 Hur man mäter med RIT läckströmsgivare

(2) Testmetod: 
Sensorns utgångsterminal är ansluten till spänningsmätaren eller den analoga ingångsmodulen

När kablaget är korrekt och fungerar normalt:
(a) När primärströmmen är 0A, är sensorns utspänning cirka 0V;
(b) När enheten har slagits på, när enheten fungerar normalt, lyser den gröna indikatorlampan alltid;
(c) När sensorn passerar likström är primärströmmen Ip:
Ip=Kn*Uutgång

Om strömmen är onormal eller strömförsörjningen är onormal:
(a) Använd först en multimeter för att mäta sensorns strömförsörjning och kontrollera om strömförsörjningen är korrekt ansluten;

sv_SESvenska