Precyzja Hangzhi

Jak używać przetworników prądu Hangzhi Fluxgate

1. Jak używać precyzyjnych przetworników prądu AIT

1.1 Jak okablować precyzyjny przetwornik prądowy AIT

jak korzystać z precyzyjnego przetwornika prądu AIT

1.2 Jak mierzyć za pomocą precyzyjnego przetwornika prądowego AIT

Ważna uwaga:

Rezystancja podłączona do zacisku wyjściowego czujnika powinna mieścić się w zakresie podanym w karcie katalogowej.

(a) Gdy czujnik nie przepuszcza prądu, napięcie na rezystorze R wynosi około 0 V
(b) Gdy urządzenie działa normalnie po włączeniu, zielona lampka kontrolna jest zawsze włączona
(c) Kiedy czujnik przepuszcza prąd stały, napięcie na rezystorze R wynosi:
U = zmierzony prąd / współczynnik zwojów czujnika * rezystancja R

Jeśli napięcie wyjściowe jest nieprawidłowe:

(a) Najpierw użyj multimetru, aby zmierzyć zasilanie czujnika i sprawdź, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone;

(b) Sprawdź, czy wskaźnik pracy i wskaźnik zasilania wyświetlają się normalnie.

2. Jak stosować zamienniki efektu Halla firmy HIT i przemysłowe przetworniki prądu IIT

2.1 Jak okablować przetwornik prądu HIT i IIT

Metoda okablowania przetwornika prądu HIT i IIT jest prawie taka sama, szczegóły znajdziesz poniżej:

Jednakże na przetwornikach prądowych HIT nie ma sygnalizacji działania diodą LED. 

2.2 Jak mierzyć za pomocą zastępczego przetwornika prądu HIT z efektem Halla

(2) Metoda badania: 
Rezystancja podłączona do zacisku wyjściowego czujnika powinna mieścić się w zakresie podanym w karcie katalogowej. 

Gdy okablowanie jest prawidłowe i działa normalnie:
(a) Gdy czujnik nie przepuszcza prądu, napięcie na rezystorze Rm wynosi około 0 V;
(b) Kiedy czujnik przepuszcza prąd stały, napięcie na rezystorze Rm wynosi:
U = zmierzony prąd / współczynnik zwojów czujnika * rezystancja Rm


3. Jak stosować przetworniki prądu upływowego RIT

3.1 Jak okablować przetwornik prądu upływowego RIT

3.2 Sposób pomiaru za pomocą przetwornika prądu upływowego RIT

(2) Metoda badania: 
Zacisk wyjściowy czujnika podłącza się do miernika napięcia lub modułu wejść analogowych

Gdy okablowanie jest prawidłowe i działa normalnie:
(a) Gdy prąd pierwotny wynosi 0 A, napięcie wyjściowe czujnika wynosi około 0 V;
(b) Po włączeniu urządzenia, gdy urządzenie działa normalnie, zielona lampka kontrolna jest zawsze włączona;
(c) Gdy czujnik przepuszcza prąd stały, prąd pierwotny Ip wynosi:
Ip=Kn*Uwyjście

Jeśli prąd jest nieprawidłowy lub zasilanie jest nieprawidłowe:
(a) Najpierw użyj multimetru, aby zmierzyć zasilanie czujnika i sprawdź, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone;

pl_PLPolski