Hangzhi přesnost

Centrum znalostí

Sdílení znalostí o aktuálních měřeních

Co je převodník napětí

Co je snímač napětí nebo převodník napětí Napěťový senzor nebo převodník napětí je zařízení, které převádí naměřené střídavé napětí, stejnosměrné napětí a pulzní napětí na lineárně úměrné výstupní stejnosměrné napětí nebo stejnosměrný proud a izoluje a vydává analogové nebo digitální signály. Napěťové převodníky jsou nezbytné

Přečtěte si více "

Proudový převodník vs proudový transformátor

Jaké jsou rozdíly mezi proudovými převodníky a proudovými transformátory? Proudové převodníky a proudové transformátory se používají pro účely měření elektrických proudů; přesto vykazují rozdíly, pokud jde o jejich operační principy, aplikace a přirozené vlastnosti. Proudové měniče Proudový transformátor 1. Princip činnosti proudového transformátoru a proudového měniče:

Přečtěte si více "

Co je to snímač proudu s hallovým efektem?

Co je snímač proudu Hallovým jevem? Snímač proudu s Hallovým jevem je elektronické zařízení, které měří proud procházející vodičem pomocí jevu Hallova jevu. Hallův jev je fyzikální princip, při kterém vzniká rozdíl napětí, známý jako Hallovo napětí, napříč a

Přečtěte si více "

Co je to fluxgate proudový senzor? Jak to funguje?

Co je fluxgate Current Senosr? Princip činnosti fluxgate senzoru Působením kladného a záporného budícího proudu se snadno saturovatelné magnetické jádro používá k tomu, aby se indukčnost magnetického jádra měnila s velikostí budícího proudu, takže magnetický tok magnetického jádro

Přečtěte si více "

Jak používat proudové převodníky Hangzhi Fluxgate

1. Jak používat vysoce přesné proudové převodníky AIT 1.1 Jak zapojovat vysoce přesný proudový převodník AIT 1.2 Jak měřit pomocí vysoce přesného proudového převodníku AIT Důležitá poznámka: Odpor připojený k výstupní svorce senzoru by měl být v rozsahu specifikovaném v datový list. (A)

Přečtěte si více "
cs_CZČeština