Precyzja Hangzhi

Przemysł medyczny

MRI i HIMM
Wzmacniacz gradientowy w sprzęcie MRI

W systemie wzmacniacza gradientowego sprzętu MRI podstawą całego systemu jest wyjściowe sprzężenie zwrotne z bardzo precyzyjnego czujnika prądu, który może kontrolować precyzyjną fazę wzmacniacza gradientowego w czasie rzeczywistym. Jakość, ostrość i rozdzielczość obrazu są bezpośrednio powiązane z polem magnetycznym generowanym przez prąd płynący przez cewkę gradientową. Dlatego dokładność czujnika prądu jest jednym z najważniejszych czynników określających aktualną pętlę sterowania.

System wymaga przetwornika prądowego o poniższej wydajności. 

· Błąd nieliniowy 1ppm
· Zakres temperatur pracy -40 – 85°C
· Dryft temperaturowy <0,1 ppm/K
· Bardzo duża stabilność czasowa (powodem jest czas trwania badania MRI, który może wynosić kilkadziesiąt minut)
· Prąd szczytowy do 1000A
Szerokość pasma 3 dB powyżej 400 kHz

Aby zapewnić dokładność prądu wyjściowego zasilacza, zasilacz skanujący medycznego akceleratora ciężkich jonów (HIMM) przyjmuje strategię sterowania w pętli histerezy (zamkniętej), aby ograniczyć błąd śledzenia do bardzo małego zakresu błędu, więc stabilność i dokładność są bardzo ważne. 

Zasilanie akceleratora urządzeń HIMM jest jedynym źródłem energii dla magnesu głównego. Na wydajność systemu zasilania wpływa głównie dokładność i stabilność sprzężenia zwrotnego, wydajność regulatora i stabilność odniesienia. Dokładność sprzężenia zwrotnego zależy od dokładności przetwornika prądu o wysokiej precyzji. Medyczne akceleratory ciężkich jonów Rozwój (HIMM) w dużej mierze opiera się na rozwoju i doskonaleniu środków wdrożeniowych oraz dokładności i stabilności każdego podsystemu.

Sprzęt HIMM
Precyzyjne przetworniki prądowe AIT-SG

Wielopunktowy czujnik prądu bramki magnetycznej Hangzhi o zerowym strumieniu magnetycznym może mierzyć zakres prądu 50A-10000A, z dużą dokładnością, małym błędem, stabilną wydajnością i szerokim zakresem temperatur roboczych. Może być stosowany w układzie zasilania różnych niskoenergetycznych, średnioenergetycznych i wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych oraz wzmacniaczy gradientowych MRI. 

pl_PLPolski