Precyzja Hangzhi

Przemysł kolejowy

Pomiar mocy i przetwornice mocy trakcyjnej

Zastosowania o wysokiej precyzji

zastosowanie przetwornika prądu upływu - pociąg kulowy
System trakcji taboru

Technologia energoelektroniki jest niezbędna do napędzania i kontrolowania energii systemów transportowych. Technologia ta znalazła zastosowanie w lokomotywach dużych prędkości, systemach transportu miejskiego (metro, tramwaj, trolejbus…) i lokomotywach elektrycznych. Czujnik prądu przesyła sygnał sterujący i sygnał zabezpieczający do konwertera energii i falownika w celu sterowania silnikiem i systemami pomocniczymi, takimi jak klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie, elektryczne drzwi i urządzenia wentylacyjne.
W początkach Europy sieć monitorowania napięcia była również wdrażana przy użyciu technologii energoelektroniki. Oprócz systemów pokładowych czujniki prądu można również wykorzystać do sterowania i ochrony podstacji rozjazdowych.
Wraz z ciągłym rozwojem branży kolejowej sieć kolejowa stawia coraz większe wymagania, a do monitorowania zużycia energii przez system montowany na pojeździe można zastosować wysokowydajne czujniki prądowe.
Zawsze jesteśmy zaangażowani w rozwój produktów do tych zastosowań.

Przemysł lokomotyw kolejowych wymaga z jednej strony niespotykanej precyzji, aby utrzymać najlepsze sterowanie silnikiem trakcyjnym, ale najważniejszy jest pomiar energii do celów finansowych w celu rejestrowania zużycia energii, na przykład rejestrowania kosztów energii pociągów w różnych regionach. Branża ta spełnia wymagania wstępnej normy prEN50463. Dokładny pomiar energii opiera się na bardzo precyzyjnym pomiarze prądu i napięcia. Hangzhi Precision może dostarczyć pełny zestaw czujników prądowych spełniających normę prEN50463.

Precyzyjne przetworniki prądowe serii AIT opracowane przez firmę Hangzhi ustanowiły nowy standard pomiaru prądu stałego, przemiennego i impulsowego w obszarze trakcji kolejowej, ze względu na dokładność pomiaru, która może osiągnąć klasę 0,5R, czyli znacznie powyżej klasy 1R zdefiniowanej w normie prEN50463 dla taboru kolejowego wymogi dotyczące pokładowych pomiarów energii. AIT1000-SG, AIT2000-SG i AIT4000-SG zostały opracowane specjalnie do tych zastosowań.

AIT1000-SG

Więcej informacji o AIT1000-SG

precyzyjny przetwornik prądu ait2000
AIT2000-SG

Więcej informacji o AIT2000-SG

AIT4000-SG

Więcej informacji o AIT4000-SG

Zastosowania klasy przemysłowej

Opracowano również przemysłowe przetworniki prądowe IIT z technologią bramki o zerowym strumieniu, aby spełnić wymagania zastosowań przemysłowych z dokładnością 0,02%, ale przy znacznie niższych kosztach w przypadku większych zastosowań. 

Są to wysokowydajne zamienniki tradycyjnych przetworników prądu z efektem Halla, ponieważ przetworniki prądu IIT mają znacznie wyższą dokładność, lepszą wydajność w zakresie dryftu zerowego, dryftu temperatury, czasu reakcji i przepustowości. 

Czujnik prądu o wysokiej dokładności iit1000
IIT1000

Więcej informacji o przetwornikach prądowych serii IIT

pl_PLPolski